Rozmiar czcionki

OUTSOURCING informatyczny

Outsourcing informatyczny to wykorzystywanie zasobów zewnętrznych firm informatycznych, które taniej i efektywniej zrealizują zadania informatyczne. Przykładami obszarów objętych tego typu usługami są:

  • zarządzanie sieciami - świadczenie usług umożliwiających utrzymanie komunikacji wewnątrz własnej sieci komputerowej jak i sieciami zewnętrznymi;
  • środowisko pracy użytkownika - świadczenie zakresu usług mających na celu sprawne i efektywne funkcjonowanie infrastruktury komputerowej użytkowników;
  • rozwój, wsparcie i utrzymanie aplikacji - świadczenie usług związanych z zarządzaniem i konserwacją aplikacji w odniesieniu do pakietów oprogramowania lub systemów operacyjnych;
  • zabezpieczenie ciągłości działania - grupa usług zabezpieczających środowisko przedsiębiorstwa w sytuacji klęski żywiołowej, katastrofy lub poważnej awarii systemu, włączając budynek, procedury i usługi przetwarzania danych.
Przeczytaj o...

Strona pod tym adresem nie istnieje


Możliwe, że nie możesz zobaczyć tej strony, ponieważ

  • Użyta zakładka jest nieaktualna
  • Twoja wyszukiwarka nie odświeżyła jeszcze mapy naszej witryny
  • Adres został wpisany z błędem
  • Nie masz uprawnień do obejrzenia tej strony
  • Serwer nie może zlokalizować wskazanego zasobu.
  • Wystąpił błąd podczas wykonywania powierzonego zadania.

Spróbuj jednej z następujących stron:

Tu znajdziesz...