Rozmiar czcionki
Przeczytaj o...
Oferta Konsulting Zarządzanie ciągłością działania (BCM)

Zarządzanie ciągłością działania (BCM)

Czy Państwa firma  jest przygotowana na zdarzenie kryzysowe?

Czy Państwa przedsiębiorstwo jest właścicielem lub zarządza infrastrukturą krytyczną?

w obu przypadkach niezbędne jest wdrożenie

PLANU CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA

Zarządzanie Ciągłością Działania (BCM)

Pojawiające się w anglojęzycznych źródłach pod skrótem BCM (Business Continuity Management) Zarządzanie Ciągłością Działania jest ciągłym procesem integracji opracowanych rozwiązań i procedur awaryjnych z procesami realizowanymi w organizacji. Pozwala na utrzymanie funkcjonowania jej najważniejszych procesów biznesowych na minimalnym lecz akceptowalnym poziomie.

Podjęcie decyzji o sformułowaniu Planu Ciągłości Działania ma charakter strategiczny dla organizacji jest przejawem realnej troski zarządu bądź właściciela przedsiębiorstwa o jego przyszłe funkcjonowanie. Posiadanie takiego planu znacznie podnosi wiarygodność przedsiębiorstwa zarówno w stosunku do udziałowców i inwestorów jak i  klientów. Często również jest wymagane przez regulatorów (wymogi prawne) oraz ubezpieczycieli.

Specjalizujemy się w usługach doradczych których wynikiem są kompleksowe Plany Ciągłości Działania bazujące na metodyce Disaster Recovery Institute International (DRII) która jest najstarszą i największą na świecie organizacją zajmującą się kształceniem i certyfikacją specjalistów w zakresie BCP oraz normą BS 25999 która została opracowana przez BSI British Standards wyznaczającą światowe standardy oraz „najlepsze praktyki” w biznesie.

Ciągłość Działania - co jest niezbędne do pełnego wdrożenia?

Poniższe 10 kroków, zgodnie z obowiązującymi standardami, obejmuje swoim zakresem całość budowy i wdrożenia Planu Ciągłości Działania:

 • inicjacja i zarządzanie projektem zakresu  Business Continuity Management;
 • kontrola i ocena ryzyka;
 • analiza wpływu zdarzenia kryzysowego na organizację (Business Impact Analysis – BIA);
 • sformułowanie i ustanowienie strategii zachowania ciągłości działania;
 • reakcja na zagrożenie i dalsze działania;
 • sformułowanie i wdrożenie Planu Ciągłości Działania;
 • szkolenia oraz budowa świadomości wśród pracowników;
 • testowanie oraz utrzymanie Planu Ciągłości Działania;
 • komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna podczas kryzysu;
 • współpraca ze służbami publicznymi i instytucjami nadzorczymi.

Ciągłość Działania - projekty i zgodność z normami

Projekty realizowane zgodnie z powyższą metodyką budowy Planu Ciągłości Działania spełniają wymogi normy BS 25999 (posiadamy certyfikat Aditora Wiodącego  Systemu Zarządzania Ciągłością Biznesu BS 25999 wydany przez BSI - nr certyfikatu: PL0170910-13196), specyfikacji PAS77 oraz ISO 27001.

Realizując kompleksowe projekty wszystkie powyższe obszary powinny zostać uwzględnione w toku budowy Planu Ciągłości Działania. Niemniej, w zależności od stopnia zaawansowania organizacji we wdrożeniu Zarządzania Ciągłością Działania (BCM) oraz na podstawie indywidualnych potrzeb klienta, możliwe jest przeprowadzenie projektów obejmujących tylko jeden z kroków w celu uzyskania wymiernych efektów w procesie integracji planowania awaryjnego w organizacji.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie naszych konsultantów mogą Państwo uzyskać rozwiązanie problemów z wdrożeniem Planowania Ciągłości Działania zgodne z przyjętą w świecie metodyką z zakresu BCM.

Realizujemy projekty w pełnej współpracy z Klientem jako doradcy posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Dzięki zaangażowaniu zespołu po stronie Klienta, uzyskujemy główny cel jakim jest realizacja projektu ale również przekazujemy wiedzę i know-how, dzięki którym znacznie zwiększa się zrozumienie celu jakim jest Planowanie Ciągłości Działania oraz poszczególnych etapów jego osiągnięcia.

Zarządzania Ciągłością Działania (BCM) - zakres oferty:

W zakresie Zarządzania Ciągłością Działania nasza oferta obejmuje:

 • usługi doradcze w zakresie budowy Disaster Recovery Plan (DRP) oraz Business Continuity Plan (BCP);
 • przeglądy istniejącej dokumentacji i rozwiązań z zakresu ciągłości działania;
 • usługi doradcze w zakresie projektowania i przeprowadzania testów Planów Ciągłości Działania (BCP) ;
 • szkolenia z zakresu ciągłości działania zarówno dla pracowników jak i kadry zarządzającej (w postaci tradycyjnej oraz jako szkolenia elektroniczne);
 • usługi doradcze w zakresie narzędzi informatycznych wspierających planowanie awaryjne (plany DRP i BCP);
 • usługi doradcze w zakresie realizacji Business Impact Analysis (BIA - analiza wpływu na procesy biznesowe);
 • pomoc w zakończeniu realizowanych projektów w zakresie Business Continuity Management (BCM).

Jeśli są Państwo zdecydowani skorzystać z naszych usług, zapraszamy do kontaktu z nasz firmą w dogodny dla Państwa sposób.

kontakt

Cena usług uzależniona jest ich zakresu i potwierdzana jest pisemną umową pomiędzy stronami.

Usługi realizujemy na terenie:cała Polska.
Tu znajdziesz...