Rozmiar czcionki
Przeczytaj o...
Oferta Ciągłość działania

Zarządzanie ciągłością działania (BCM)

Czy Państwa firma  jest przygotowana na zdarzenie kryzysowe?

Czy Państwa przedsiębiorstwo jest właścicielem lub zarządza infrastrukturą krytyczną?

w obu przypadkach niezbędne jest wdrożenie

PLANU CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA

Zarządzanie Ciągłością Działania (BCM)

Pojawiające się w anglojęzycznych źródłach pod skrótem BCM (Business Continuity Management) Zarządzanie Ciągłością Działania jest ciągłym procesem integracji opracowanych rozwiązań i procedur awaryjnych z procesami realizowanymi w organizacji. Pozwala na utrzymanie funkcjonowania jej najważniejszych procesów biznesowych na minimalnym lecz akceptowalnym poziomie.

Podjęcie decyzji o sformułowaniu Planu Ciągłości Działania ma charakter strategiczny dla organizacji jest przejawem realnej troski zarządu bądź właściciela przedsiębiorstwa o jego przyszłe funkcjonowanie. Posiadanie takiego planu znacznie podnosi wiarygodność przedsiębiorstwa zarówno w stosunku do udziałowców i inwestorów jak i  klientów. Często również jest wymagane przez regulatorów (wymogi prawne) oraz ubezpieczycieli.

Specjalizujemy się w usługach doradczych których wynikiem są kompleksowe Plany Ciągłości Działania bazujące na metodyce Disaster Recovery Institute International (DRII) która jest najstarszą i największą na świecie organizacją zajmującą się kształceniem i certyfikacją specjalistów w zakresie BCP oraz normą BS 25999 która została opracowana przez BSI British Standards wyznaczającą światowe standardy oraz „najlepsze praktyki” w biznesie.

Ciągłość Działania - co jest niezbędne do pełnego wdrożenia?

Poniższe 10 kroków, zgodnie z obowiązującymi standardami, obejmuje swoim zakresem całość budowy i wdrożenia Planu Ciągłości Działania:

 • inicjacja i zarządzanie projektem zakresu  Business Continuity Management;
 • kontrola i ocena ryzyka;
 • analiza wpływu zdarzenia kryzysowego na organizację (Business Impact Analysis – BIA);
 • sformułowanie i ustanowienie strategii zachowania ciągłości działania;
 • reakcja na zagrożenie i dalsze działania;
 • sformułowanie i wdrożenie Planu Ciągłości Działania;
 • szkolenia oraz budowa świadomości wśród pracowników;
 • testowanie oraz utrzymanie Planu Ciągłości Działania;
 • komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna podczas kryzysu;
 • współpraca ze służbami publicznymi i instytucjami nadzorczymi.

Ciągłość Działania - projekty i zgodność z normami

Projekty realizowane zgodnie z powyższą metodyką budowy Planu Ciągłości Działania spełniają wymogi normy BS 25999 (posiadamy certyfikat Aditora Wiodącego  Systemu Zarządzania Ciągłością Biznesu BS 25999 wydany przez BSI - nr certyfikatu: PL0170910-13196), specyfikacji PAS77 oraz ISO 27001.

Realizując kompleksowe projekty wszystkie powyższe obszary powinny zostać uwzględnione w toku budowy Planu Ciągłości Działania. Niemniej, w zależności od stopnia zaawansowania organizacji we wdrożeniu Zarządzania Ciągłością Działania (BCM) oraz na podstawie indywidualnych potrzeb klienta, możliwe jest przeprowadzenie projektów obejmujących tylko jeden z kroków w celu uzyskania wymiernych efektów w procesie integracji planowania awaryjnego w organizacji.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie naszych konsultantów mogą Państwo uzyskać rozwiązanie problemów z wdrożeniem Planowania Ciągłości Działania zgodne z przyjętą w świecie metodyką z zakresu BCM.

Realizujemy projekty w pełnej współpracy z Klientem jako doradcy posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Dzięki zaangażowaniu zespołu po stronie Klienta, uzyskujemy główny cel jakim jest realizacja projektu ale również przekazujemy wiedzę i know-how, dzięki którym znacznie zwiększa się zrozumienie celu jakim jest Planowanie Ciągłości Działania oraz poszczególnych etapów jego osiągnięcia.

Zarządzania Ciągłością Działania (BCM) - zakres oferty:

W zakresie Zarządzania Ciągłością Działania nasza oferta obejmuje:

 • usługi doradcze w zakresie budowy Disaster Recovery Plan (DRP) oraz Business Continuity Plan (BCP);
 • przeglądy istniejącej dokumentacji i rozwiązań z zakresu ciągłości działania;
 • usługi doradcze w zakresie projektowania i przeprowadzania testów Planów Ciągłości Działania (BCP) ;
 • szkolenia z zakresu ciągłości działania zarówno dla pracowników jak i kadry zarządzającej (w postaci tradycyjnej oraz jako szkolenia elektroniczne);
 • usługi doradcze w zakresie narzędzi informatycznych wspierających planowanie awaryjne (plany DRP i BCP);
 • usługi doradcze w zakresie realizacji Business Impact Analysis (BIA - analiza wpływu na procesy biznesowe);
 • pomoc w zakończeniu realizowanych projektów w zakresie Business Continuity Management (BCM).

Jeśli są Państwo zdecydowani skorzystać z naszych usług, zapraszamy do kontaktu z nasz firmą w dogodny dla Państwa sposób.

kontakt

Cena usług uzależniona jest ich zakresu i potwierdzana jest pisemną umową pomiędzy stronami.

Usługi realizujemy na terenie:cała Polska.
Tu znajdziesz...